Kreativitet 24.se

Start Föreläsningar Kurser

Kreativa organisationer

Att se eller missa möjligheter och att göra saker som andra människor bara tänker på.

Tankar som räddar

Tankar och idéer som gör skillnad och skapar nya lösningar.

Nytänk och utveckling

Innovationsledning för stärkt konkurrenskraft på marknaden.

Från små idéer till positiva resultat. Vilket satsar ni på i er verksamhet, att jobba ännu hårdare eller att jobba smartare? Vill ni utveckla fler, bättre och värdefullare idéer på jobbet?

Workshops

Kreativitet 24 utformar företagsanpassade workshops inom kreativitet, idéutveckling och förbättringsarbete. Kontakta gärna oss och berätta mer om vad ni vill utveckla i er arbetsgrupp och verksamhet.

Vi utformar upplägg med olika arbetsmetoder, verktyg och strategier beroende på gruppens storlek, den tid som finns till förfogande, ert syfte och mål med utbildningsinslaget. Workshops kring idéutveckling, förbättringsidéer och utvecklingsarbete är ett perfekt sätt att stärka en arbetsgrupp och att förena nytta med nöje. Workshops kan fungera bra som grupputveckling och teambuilding.

Vi har mångårig erfarenhet av att arbeta med workshops där vi även videofilmar olika moment. Tillsammans med deltagarna analyserar vi sedan faktorer som är viktiga för både idéutveckling, förbättringsarbete och intern kommunikation i arbetsgrupper. Som externa konsulter har vi coachat och utvecklat många arbetsgrupper med övningar, praktiska tips och råd, för att öka deltagarnas insikter om faktorer som präglar gruppen och formar gruppens arbete och resultat.

Fakta

Längd: Halv- eller heldag.

Antal deltagare: Från åtta personer. Vi arbetar även med större grupper. Beroende på syfte, innehåll och upplägg så kan man ha grupper även på 50, 60 deltagare.

Plats: På er arbetsplats eller på en kursgård eller konferensanläggning där ni vill förlägga ert arrangemang.

Pris: Enligt offert. Kontakta gärna oss för kostnadsfri prisuppgift.

Innehåll: Vill ni att vi ska arbeta fram ett skräddarsytt utbildningsförslag så gör vi gärna det. Vi debiterar då vår arbetstid. Väljer ni att beställa uppdraget så bjuder vi på kostnaden för att ta fram utbildningsförslaget.

Kreativitet 24 – workshops, arbetstekniker och inspiration för utveckling på jobbet. Söker ni en idéutvecklingsworkshop, förbättringsworkshops, strategiworkshop eller framtidsworkshop? Kreativitet 24 erbjuder workshops med olika teman för verksamheter som vill utvecklas.

Brukar du fundera på ...

2019-01-05 Vad är värdet av en bra idé?

Hur kommer det sig att vissa verksamheter går fantastiskt bra, andra inte? Vill ni utveckla ett kreativare arbetsklimat på jobbet?

 

Varför kreativitet på jobbet ...

Varför är kreativt tänkande så viktigt på jobbet, oavsett vad vi arbetar med och oavsett inom vilken organisation eller bransch?

 

Vad är möjligt eller omöjligt?

Vad är möjligt och vad är omöjligt? Kreativt tänkande och bra arbetstekniker kan öppna en värld av möjligheter.

 

Nytta med nöje på jobbet

Kunskaper, arbetstekniker, verktyg och inspiration för er arbetsplats.


Sök

Skriv in det du vill söka efter här

Inspiration
Inspirerande klipp ...

YouTube: Möjlighetstänkande med resultat
Ted.com: Ken Robinson: "Schools kill creativity"