Kreativitet 24.se

Start Föreläsningar Kurser

Kreativa organisationer

Att se eller missa möjligheter och att göra saker som andra människor bara tänker på.

Tankar som räddar

Tankar och idéer som gör skillnad och skapar nya lösningar.

Nytänk och utveckling

Innovationsledning för stärkt konkurrenskraft på marknaden.

Kompetensutveckling, inspiration, metoder och verktyg för utvecklingsarbete på alla nivåer i företag och organisationer. Framgångsrika idéer och fokus på utveckling behövs i alla led för att skapa bra verksamheter.


Vi erbjuder ...

Vad är värdet av en bra idé i er verksamhet? Vill få fler och bättre idéer i er verksamhet? Vill ni stärka kreativiteten, lösningsfokuset och möjlighetstänkandet på jobbet? Vill ni öka fokuset i er organisation, på hur ni tillsammans kan förbättra och utveckla arbetsmetoder, strategier, produkter och tjänster, för att rusta er verksamhet för en positiv framtid?

Kreativitet 24 erbjuder utbildningstjänster för arbetsgrupper och organisationer som vill ta nya steg framåt. Vi arbetar med företagsinterna inspirationsföreläsningar, kurser och workshops. Våra utbildningar vänder sig till personal- och chefsgrupper.

Vill ni utveckla, stärka och förbättra er grupp och organisation? Våra utbildningar erbjuder kunskaper, tekniker, inspiration och nya insikter för arbetsgrupper och företag som vill ta nya steg framåt. Vi arbetar med företag som värnar om utveckling, nytänkande och smarta lösningar för att stärka verksamheten, internt och externt. Vill ni utvecklas som arbetsplats? Vill ni förbättra befintliga produkter och tjänster? Vill ni utveckla nya produkter och tjänster? Oavsett vad ni vill förbättra, utveckla eller skapa i er verksamhet så är kreativt tänkande, nytänkande och möjlighetstänkande viktiga verktyg för att utveckla bra, smarta och positiva lösningar och nya möjligheter.


Kort och gott, vill ni stärka det kreativa tänkandet, möjlighetstänkandet och utvecklingsarbetet i er organisation? Våra företagsutbildningar fokuserar på idéutveckling, utvecklingsarbete och framsteg. Vi utbildar inom målfokuserad kreativitet och konsten att skapa nya, positiva möjligheter. Vill ni inspirera och kompetensutveckla medarbetare och chefer i er verksamhet? Vill ni ta nya, spännande steg framåt som arbetsgrupp och organisation?Läs mer om våra tjänster ...

Föreläsningar

Läs mer: Föreläsningar

Kurser

Läs mer: Kurser

Workshops

Läs mer: Workshops

Utvecklingsinternat

Läs mer: Utvecklingsinternat  

Utveckling och inspiration
Läs mer: Om oss

Brukar du fundera på ...

2019-01-05 Vad är värdet av en bra idé?

Hur kommer det sig att vissa verksamheter går fantastiskt bra, andra inte? Vill ni utveckla ett kreativare arbetsklimat på jobbet?

 

Varför kreativitet på jobbet ...

Varför är kreativt tänkande så viktigt på jobbet, oavsett vad vi arbetar med och oavsett inom vilken organisation eller bransch?

 

Vad är möjligt eller omöjligt?

Vad är möjligt och vad är omöjligt? Kreativt tänkande och bra arbetstekniker kan öppna en värld av möjligheter.

 

Nytta med nöje på jobbet

Kunskaper, arbetstekniker, verktyg och inspiration för er arbetsplats.


Sök

Skriv in det du vill söka efter här

Inspiration
Inspirerande klipp ...

YouTube: Möjlighetstänkande med resultat
Ted.com: Ken Robinson: "Schools kill creativity"