Kreativitet 24.se

Start Föreläsningar Kurser

Varför är kreativitet viktigt i arbetslivet?

Kreativitet – en nyckel till utveckling och nya resultat

Kreativt tänkande och utvecklingsinriktat arbete fyller viktiga funktioner i företag och andra organisationer, oavsett vad vi arbetar med. Vårt kreativa tänkande är en värdefull tillgång på jobbet, oavsett yrke eller befattning. Att utveckla vår kreativitet hjälper oss att bli ...

  Bättre på att lösa problem och hantera utmaningar.

  Bättre på att förebygga onödiga problem.

  Bättre på att se, hitta och upptäcka nya, positiva möjligheter.

  Bättre på att utveckla sin egen och andras motivation.

Är det dags att kompetensutveckla och inspirera medarbetare och chefer på jobbet i kreativt tänkande, nytänkande och möjlighetstänkande? Vill ni få inspiration till nya framsteg? Möjlighetstänkande människor bidrar till möjlighetsskapande verksamheter. Vill ni stärka förbättrings- och utvecklingsarbetet i er verksamhet? Vill ni jobba smartare, roligare och bättre?