Kreativitet 24.se

Start Föreläsningar Kurser

Kreativa organisationer

Att se eller missa möjligheter och att göra saker som andra människor bara tänker på.

Tankar som räddar

Tankar och idéer som gör skillnad och skapar nya lösningar.

Nytänk och utveckling

Innovationsledning för stärkt konkurrenskraft på marknaden.

Kreativa idéer. Det går att åstadkomma mycket genom att tänka lite mer kreativt, nytt och annorlunda. Vill ni bli bättre på att skapa smarta lösningar och nya möjligheter på jobbet? Eller vill ni hitta nya, roliga idéer för att marknadsföra era produkter och tjänster?

Teambuilding

Det finns många sätt för ett företag att arbeta med teambuilding. En del väljer en matlagningskurs i thailändsk matlagning. Andra väljer lerduveskytte, luftballongsflygning, att lösa ett middagsmord à la Agatha Christie eller att spela minigolf. Tillvägagångssätten för att stärka en arbetsgrupp är många. Resultaten är väldigt varierande.

Många teambuildingsinsatser bygger på lekövningar. Många aktiviteter inom teambuilding saknar koppling helt till den egna verksamheten och deltagarnas arbetsvardag.

Kreativitet 24 erbjuder teambuilding som bygger både att ha roligt tillsammans, men också att företaget ska ha en nytta av aktiviteten. Vi tränar människors kreativa förmågor i olika övningar och verklighetsbaserade case, där det gäller att hitta nya och konstruktiva lösningar på olika utmaningar.

Vi förenar nytta med nöje, både för deltagare och för företag. Dessutom får deltagarna träna sin förmåga att vända och vrida på både perspektiv och argument. Arbetsformerna som vi tillämpar är användbara även för fortsatt utvecklingsarbete i er verksamhet. Dessutom sporrar vi det kreativa tänkandet i gruppen.

Vi bistår också med konkreta och användbara arbetsmetoder för idéutveckling och utvecklingsarbete.

Vill ni stärka idéklimatet, samarbetet och kommunikationen i er arbetsgrupp? Vill ni trimma lösnings- och utvecklingsfokuset? Vi erbjuder teambuildingsaktiviteter antingen på er arbetsplats eller där ni vill förlägga ert arrangemang, som på en kursgård eller konferensanläggning.

Söker ni teambuilding till er personalgrupp eller chefsgrupp? Välkommen att kontakta oss för mer information. Kreativitet 24 erbjuder teambuilding med fokus på kreativt tänkande, idéutveckling, lösningsfokus och personlig kommunikation i arbetsgrupper.

Kontakta oss

Kreativitet 24 – teambuilding för nytta, nöje och nya idéer.

Brukar du fundera på ...

2019-01-05 Vad är värdet av en bra idé?

Hur kommer det sig att vissa verksamheter går fantastiskt bra, andra inte? Vill ni utveckla ett kreativare arbetsklimat på jobbet?

 

Varför kreativitet på jobbet ...

Varför är kreativt tänkande så viktigt på jobbet, oavsett vad vi arbetar med och oavsett inom vilken organisation eller bransch?

 

Vad är möjligt eller omöjligt?

Vad är möjligt och vad är omöjligt? Kreativt tänkande och bra arbetstekniker kan öppna en värld av möjligheter.

 

Nytta med nöje på jobbet

Kunskaper, arbetstekniker, verktyg och inspiration för er arbetsplats.


Sök

Skriv in det du vill söka efter här

Inspiration
Inspirerande klipp ...

YouTube: Möjlighetstänkande med resultat
Ted.com: Ken Robinson: "Schools kill creativity"