Kreativitet 24.se

Start Föreläsningar Kurser

Kreativa organisationer

Att se eller missa möjligheter och att göra saker som andra människor bara tänker på.

Tankar som räddar

Tankar och idéer som gör skillnad och skapar nya lösningar.

Nytänk och utveckling

Innovationsledning för stärkt konkurrenskraft på marknaden.

Kreativt tänkande, nytänkande och möjlighetstänkande är hårdvaluta i företag och andra organisationer som vill utvecklas, vara konkurrenskraftiga och välmående verksamheter.


Kurser: Verktyg, metoder och inspiration för er utveckling

Vill ni stimulera, inspirera och kompetensutveckla medarbetare och chefer på ert jobb? Kreativitet 24 erbjuder företagskurser för personalgrupper och chefsgrupper som vill lära sig mer om kreativitet, idéutveckling och hur man utvecklar fler bra, smarta och värdefulla idéer – både på egen hand och tillsammans som grupp.

Våra kurser lär ut praktiska arbetstekniker, metoder, strategier, tips och knep. Vill ni lära er mer om hur man kan utveckla både sin egen kreativitet och varandras kreativitet på jobbet, för nya steg framåt både som arbetsgrupp och organisation. Dessutom, hur blir vi bättre på att inspirera och coacha varandra till bättre idéer, smartare lösningar och nya möjligheter?

I våra kurser kombinerar vi teori och forskning med en stor dos av praktiska erfarenheter av utvecklingsarbete i företag och andra organisationer. Vi lyfter fram goda och inspirerande exempel, men också misstag som är vanliga och onödiga i många verksamheter. Strukturerad och målfokuserad kreativitet är ett viktigt verktyg i verksamheter som vill vara utvecklingsfokuserade, nytänkande och ligga i framkant. Mål- och resultatfokuserad kreativitet är användbart i internt utvecklingsarbete, men också vad gäller förbättringsarbete och utveckling av produkter, tjänster, marknadsföring och försäljning.

I våra praktiskt inriktade kurser kombinerar vi olika övningsinslag. Vi introducerar arbetsmetoder, verktyg och strategier för strategisk och målinriktad idéutveckling i arbetslivet. En del av teknikerna är användbara på egen hand i det egna arbetet, andra tekniker är bra för att ge vanliga arbetsmöten ett lyft och en positiv skjuts framåt. Vi lyfter fram vanliga misstag och arbetar också med praktiska övningar som ökar deltagarnas egna insikter och referensramar, både om sitt eget sätt att agera, men också hur man bemöter och kommunicerar gentemot varandra i gruppen.

Vi arbetar med företagsanpassade lösningar. Varje organisation och grupp är unik. Vi utgår därför från er verksamhet, er arbetsvardag och era förbättringsplaner. Kreativitet 24 erbjuder konsulter med mångårig erfarenhet av att arbeta med företagsanpassade personal- och chefsutbildningar.

Boka en utbildning till jobbet

Välkommen att kontakta oss för mer information om våra företagsutbildningar. Vi ser fram emot att få veta mer om era utvecklings- och utbildningsbehov. Kreativitet 24 erbjuder företagsinterna heldagskurser, halvdagskurser och tvådagskurser över hela landet.

Kontakta oss

Brukar du fundera på ...

2019-01-05 Vad är värdet av en bra idé?

Hur kommer det sig att vissa verksamheter går fantastiskt bra, andra inte? Vill ni utveckla ett kreativare arbetsklimat på jobbet?

 

Varför kreativitet på jobbet ...

Varför är kreativt tänkande så viktigt på jobbet, oavsett vad vi arbetar med och oavsett inom vilken organisation eller bransch?

 

Vad är möjligt eller omöjligt?

Vad är möjligt och vad är omöjligt? Kreativt tänkande och bra arbetstekniker kan öppna en värld av möjligheter.

 

Nytta med nöje på jobbet

Kunskaper, arbetstekniker, verktyg och inspiration för er arbetsplats.


Sök

Skriv in det du vill söka efter här

Inspiration
Inspirerande klipp ...

YouTube: Möjlighetstänkande med resultat
Ted.com: Ken Robinson: "Schools kill creativity"