Kreativitet 24.se

Start Föreläsningar Kurser

Vad är värdet av en bra idé?

Värdefulla idéer ...

Hur mycket är värdet av en bra idé i ert företag? Hur mycket är värdet av en riktigt bra idé? Hur många fler bra idéer vill ni utveckla i ert företag?

Kreativitet 24 erbjuder kompetensutveckling och inspiration för företag och andra organisationer som vill utveckla fler, bättre och smartare idéer för nya steg framåt.

Vill ni dessutom bli bättre på att presentera och kommunicera nya idéer och förslag?

Vi utbildar inom strategisk kommunikation – om konsten att kommunicera, presentera och nå ut med nya idéer och förslag. Kontakta oss för mer information. Vi utformar företagsanpassade utbildningar som kombinerar teori och praktik. Vi erbjuder både tvådagarskurser och heldagsutbildningar inom strategisk kommunikation. Våra utbildningar vänder sig till både personal- och chefsgrupper.