Kreativitet 24.se

Start Föreläsningar Kurser

Kreativa organisationer

Att se eller missa möjligheter och att göra saker som andra människor bara tänker på.

Tankar som räddar

Tankar och idéer som gör skillnad och skapar nya lösningar.

Nytänk och utveckling

Innovationsledning för stärkt konkurrenskraft på marknaden.

Kreativa tankar som gör skillnad 

Kreativitet är en fantastisk förmåga, en tillgång som skapar möjligheter, lösningar och framsteg. Oavsett om vi är ung eller gammal så lever vi i en värld full av viktiga lösningar. En del räddar liv. Andra skapar en bättre och roligare vardag. Vår kreativitet kan hjälpa oss att utveckla lösningar, viktiga lösningar som gör skillnad. Vår kreativitet kan också hjälpa oss att effektivisera vårt arbete för att skapa bättre och smartare resultat.

Oavsett hur vi förhåller oss till vår egen kreativitet, så är kreativitet en fantastisk tillgång. Det är en värdefull förmåga som förtjänar att tas på allvar, att känna respekt för och tacksamhet över. Vi har alla skäl att vara tacksamma över olika människors kreativa idéer som skapar värdefulla lösningar, en del är vi medvetna om, andra tänker vi inte ens på utan bara tar för givna.

Samtidigt, hur hanterar vi, förvaltar vi och utvecklar vi vår egen kreativitet?

Alla människor har en kreativ förmåga. Men det är med vår kreativitet som med vår kondition, den behöver tränas för att hållas i form och för att utvecklas. Dessutom kan man träna, utveckla och vårda sin kreativitet på många olika sätt. En del metoder är bättre och smartare än andra. Resultaten blir därefter.

Kreativitet och utvecklingsfokus i tanke, ord och handling

Hur kan vi utveckla nya, bättre, roligare och smartare idéer i vår arbetsvardag, i vårt eget arbete och tillsammans som arbetsgrupp och organisation? I våra utbildningar om idéutveckling, motivation och teamwork talar vi om teman som är viktiga för ett positivt och målfokuserat utvecklingsarbete. Dessutom lyfter vi fram fantastiska inspiratörer som alla människor kan lära av. Det här är människor som visar att även en liten idé kan göra skillnad, ibland väldigt stor skillnad.

Läs mer: Utbildningar för nya idéer, utveckling och resultat

Innovationer eller Jantementalitet på jobbet ...

Kreativt tänkande och utvecklingsfokus är viktigt i alla företag och organisationer. Men hur påverkas en verksamhet om det finns en organisationskultur präglad av Jantementalitet?
Läs mer: Kreativa företag och organisationer

Brukar du fundera på ...

2019-01-05 Vad är värdet av en bra idé?

Hur kommer det sig att vissa verksamheter går fantastiskt bra, andra inte? Vill ni utveckla ett kreativare arbetsklimat på jobbet?

 

Varför kreativitet på jobbet ...

Varför är kreativt tänkande så viktigt på jobbet, oavsett vad vi arbetar med och oavsett inom vilken organisation eller bransch?

 

Vad är möjligt eller omöjligt?

Vad är möjligt och vad är omöjligt? Kreativt tänkande och bra arbetstekniker kan öppna en värld av möjligheter.

 

Nytta med nöje på jobbet

Kunskaper, arbetstekniker, verktyg och inspiration för er arbetsplats.


Sök

Skriv in det du vill söka efter här

Inspiration
Inspirerande klipp ...

YouTube: Möjlighetstänkande med resultat
Ted.com: Ken Robinson: "Schools kill creativity"