Kreativitet 24.se

Start Föreläsningar Kurser

Mentalitet på jobbet ...

Kreativitet smittar, precis som glädje och engagemang. Även surhet, missnöje och meningslöst gnäll smittar.

Vad smittar ni varandra med på ert arbete och vad vill ni smitta varandra med?

Har du hört någon av följande repliker på jobbet,
uttalad med ett visst negativt tonfall?
"Så gör vi inte här."
"Så har vi aldrig gjort här."
"Det går inte."

Hur ofta tänker vi till innan vi bedömer vad som är möjligt och vad som är omöjligt?

​Fundera gärna lite på saken om du tittar på följande filmklipp. Det här är ett par klipp om
teamwork, kreativitet och möjlighetstänkande i en härlig blandning.
YouTube: Spelbound  (över tre miljoner visningar)
YouTube: Ashleigh and Pudsey (över femton miljoner visningar)

Känns det som att det kan vara dags att sporra möjlighetstänkandet, kreativiteten, arbetsglädjen, motivationen, drivkraften och resultaten på jobbet? Forskning visar att kreativt tänkande stärker människors motivation och förmåga att lösa och hantera utmaningar. Kreativt tänkande utvecklar också förmågan att komma på nya, bra idéer. Det fina med kreativitet och motivation är att både vår kreativitet och motivation går att träna och utveckla. Resultaten kan bli imponerande. Även på vanliga arbetsplatser.


Möjlighetsmentalitet ...
Ytterligare ett tänkvärt inspirationsklipp.
YouTube: Hinder eller möjligheter