Kreativitet 24.se

Start Föreläsningar Kurser

Kreativa organisationer

Att se eller missa möjligheter och att göra saker som andra människor bara tänker på.

Tankar som räddar

Tankar och idéer som gör skillnad och skapar nya lösningar.

Nytänk och utveckling

Innovationsledning för stärkt konkurrenskraft på marknaden.


Vision, inspiration och framtid. Känner ni att det är dags att vässa framtidsplanerna, målen och strategierna för er verksamhet? Vill ni skapa en positiv framtid för er verksamhet?Internatresa: Internat med fokus på utveckling och framtid

Vill er ledningsgrupp, bolagsstyrelse, projektgrupp eller avdelning ta nya steg framåt i sitt utvecklingsarbete? Vill ni lyfta utvecklingsarbetet med nya idéer, inspirerande mål och utvecklande strategier? Vill ni samtidigt stärka kreativiteten och idéklimatet i gruppen?

Boka en internatresa med fokus på kreativt arbete, nytänkande, utveckling och framtid. Förlägg internatet på en inspirerande mötesanläggning, antingen i Sverige eller utomlands. Kreativitet 24 erbjuder tjänster där vi är med och leder arbetsprocessen kring ert utvecklingsarbete. Vi erbjuder möjligheter att delta i ett internt med fokus på idéspåning, idéutveckling, utvecklingsarbete, målfokus och strategiarbete.

Vill er ledningsgrupp, bolagsstyrelse, projektgrupp eller grupp med chefer, arbetsledare och nyckelmedarbetare inom verksamheten träffas i en lugn, trevlig och inspirerande miljö för att under två eller tre dygn arbeta intensivt med idéer och strategier kring ert bolags utveckling och framtid. Vill ni ha en eller två externa konsulter som är med och leder arbetsprocessen och som både bidrar med erfarenheter, idéer, frågor och nyttiga utifrånperspektiv. Vi tillämpar olika arbetstekniker som sätter fart på det kreativa tänkandet och gruppens idéutveckling.

Kreativitet 24 erbjuder intensiva arbetsdygn med fokus på er verksamhets utveckling och framtid. Vi erbjuder både två- och tredagarsinternat. Vill ni samtidigt passa på att förlägga ett traditionellt ledningsgruppsmöte, styrelsemöte, styrgruppsmöte eller studiebesök så går det självklart bra. Vi anpassar och utformar upplägget utifrån era behov och önskemål samt gruppens storlek.

Internat: 24 timmar med fokus på utveckling

Internat med två arbetsdagar med fokuserat utvecklingsarbete.
Var: Internatet kan förläggas i Sverige eller exempelvis i Norge, Danmark, Estland, Lettland, Litauen eller Polen.
Upplägg:

Dag 1. Avresa. Samling på kvällen med gemensam middag.
Dag 2. Utvecklingsarbete.

Dag 3. Utvecklingsarbete. Återresa på kvällen alternativt dagen därpå.

Internat: 36 timmar med fokus på utveckling

Internat med tre arbetsdagar med fokuserat utvecklingsarbete.

Var: Internatet kan förläggas i Sverige eller ett annat land i eller utanför Europa. Beroende på årstid och gruppens önskemål så kan internatet förläggas på ljusare och varmare breddgrader eller där snön gnistrar utomhus och sprakande brasor höjer stämningen inomhus.

Upplägg:

Dag 1. Avresa.
Dag 2. Utvecklingsarbete.
Dag 3. Utvecklingsarbete.
Dag 4. Utvecklingsarbete.
Dag 5. Återresa.

Brukar du fundera på ...

2019-01-05 Vad är värdet av en bra idé?

Hur kommer det sig att vissa verksamheter går fantastiskt bra, andra inte? Vill ni utveckla ett kreativare arbetsklimat på jobbet?

 

Varför kreativitet på jobbet ...

Varför är kreativt tänkande så viktigt på jobbet, oavsett vad vi arbetar med och oavsett inom vilken organisation eller bransch?

 

Vad är möjligt eller omöjligt?

Vad är möjligt och vad är omöjligt? Kreativt tänkande och bra arbetstekniker kan öppna en värld av möjligheter.

 

Nytta med nöje på jobbet

Kunskaper, arbetstekniker, verktyg och inspiration för er arbetsplats.


Sök

Skriv in det du vill söka efter här

Inspiration
Inspirerande klipp ...

YouTube: Möjlighetstänkande med resultat
Ted.com: Ken Robinson: "Schools kill creativity"