Kreativitet 24.se

Start Föreläsningar Kurser

Kreativa organisationer

Att se eller missa möjligheter och att göra saker som andra människor bara tänker på.

Tankar som räddar

Tankar och idéer som gör skillnad och skapar nya lösningar.

Nytänk och utveckling

Innovationsledning för stärkt konkurrenskraft på marknaden.

Det föds fler smarta idéer i bra team än i arbetsgrupper där det gnisslar. Vill ni stärka idéklimatet, kommunikationen och samarbetet på ert jobb?

Grupputveckling för nya steg framåt ...

Det behövs inte mycket för att något ska bli annorlunda. Kreativt tänkande hjälper oss att göra saker intressantare, roligare och bättre – eller rent av unikt. Det gäller såväl produkter, tjänster som arbetsmetoder och strategier. Det som fordras är idéer, nya perspektiv och modet att våga tänka lite annorlunda.

Vill er grupp stimulera det kreativa tänkandet och fokusera på nya, smarta lösningar som kan utveckla ert arbete och er verksamhet? Vill ni göra helt vanliga saker lite smartare, roligare och intressantare? En del företag har fullt upp med att hantera kontinuerliga problem. Andra företag har fullt upp med att utveckla nya idéer – att bli bättre och bättre – eller att rent av vara först och bäst.


Kreativitet 24 erbjuder grupputveckling för arbetsgrupper som vill utveckla nya, användbara idéer för nya steg framåt i arbetet. Teman som vi arbetar med i våra utbildningar är bland annat kreativt tänkande, målfokuserad kreativitet, tekniker för idéutveckling på jobbet, förbättringsidéer, utvecklingsfokus och idéklimat på jobbet. Vi talar också om bemötande och kommunikation, om Jantementalitet eller möjlighetsmentalitet, om motivation och arbetsglädje och det gemensamma ansvaret för den psykosociala arbetsmiljön.

Bra, viktiga och värdefulla förbättringsidéer och utvecklingsidéer skapas lättast i arbetsgrupper, där människor coachar och inspirerar varandra, hjälper varandra och bemöter varandra med respekt och omtanke. Människor som arbetar tillsammans kan åstadkomma mycket.

För att utveckla riktigt bra idéer behövs bra samarbete i en verksamhet, och utvecklingsfokuserat teamwork i arbetsgrupper, projektgrupper, chefsgrupper och styrelser. Det behövs också ett bra samarbetsklimat mellan olika arbetsteam och avdelningar i en verksamhet. Riktigt bra idéer uppstår lättast när människor jobbar tillsammans, med fokus på utveckling, möjligheter och positiva resultat.

Vill ni stärka idéklimatet, kommunikationen och samarbetet i arbetsgrupper på ert jobb? Kreativitet 24 erbjuder företagsanpassade utbildningar och tjänster med fokus på grupputveckling och utvecklingsarbete i arbetsgrupper.

Brukar du fundera på ...

2019-01-05 Vad är värdet av en bra idé?

Hur kommer det sig att vissa verksamheter går fantastiskt bra, andra inte? Vill ni utveckla ett kreativare arbetsklimat på jobbet?

 

Varför kreativitet på jobbet ...

Varför är kreativt tänkande så viktigt på jobbet, oavsett vad vi arbetar med och oavsett inom vilken organisation eller bransch?

 

Vad är möjligt eller omöjligt?

Vad är möjligt och vad är omöjligt? Kreativt tänkande och bra arbetstekniker kan öppna en värld av möjligheter.

 

Nytta med nöje på jobbet

Kunskaper, arbetstekniker, verktyg och inspiration för er arbetsplats.


Sök

Skriv in det du vill söka efter här

Inspiration
Inspirerande klipp ...

YouTube: Möjlighetstänkande med resultat
Ted.com: Ken Robinson: "Schools kill creativity"