Kreativitet 24.se

Start Föreläsningar Kurser

"Det är lättare att få tag på kunskap än bra idéer.

Napoleon Hill

Framsteg ...


Vill ert företag bli bättre på att tänka nytt, att tänka framåt och att se möjligheter – där många människor ofta ser hinder och begränsningar snarare än möjligheter och framsteg?

Kreativitet 24 – vi arbetar för företag och andra organisationer som vill utvecklas. Vill ni bli en kreativare arbetsplats där nya idéer blir till positiva möjligheter? Läs gärna mer om våra företagsinterna utbildningar för verksamheter som vill ta nya steg framåt.