Kreativitet 24.se

Start Föreläsningar Kurser

Kreativa organisationer

Att se eller missa möjligheter och att göra saker som andra människor bara tänker på.

Tankar som räddar

Tankar och idéer som gör skillnad och skapar nya lösningar.

Nytänk och utveckling

Innovationsledning för stärkt konkurrenskraft på marknaden.

Inspiration och utveckling. Kreativa möjligheter finns överallt. Fast hur blir vi bättre på att tänka möjligheter, att se möjligheter och att skapa möjligheter? Vill ni vara en verksamhet som utvecklar och förverkliga fantastiskt bra idéer?


Företagsutveckling: Från små idéer till viktiga resultat

Oavsett om det gäller att hantera befintliga utmaningar eller att skapa morgondagens möjligheter och en positiv framtid för en verksamhet, så är vår kreativitet, vårt nytänkande och vårt möjlighetstänkande viktiga verktyg för att utveckla bra, användbara och värdefulla idéer.

Alla företag är i behov av att kontinuerligt utveckla nya idéer, både för att utvecklas och växa, men också för att klara en allt tuffare konkurrens och segdragna lågkonjunkturer. Vissa företag väljer att kapa kostnader och avyttra personal för att vänta ut lågkonjunkturer, med en förhoppning om att överleva. Andra väljer att utveckla fler idéer, nya idéer, bättre idéer och smartare idéer.

Kreativitet, nytänkande och möjlighetstänkande är viktigt på jobbet ... oavsett om det gäller att hantera befintliga utmaningar och problem eller att skapa morgondagens möjligheter. Kreativitet är också ett av de viktigaste konkurrensmedlen. Vilket företag har bäst chans att lyckas, när flera företag erbjuder samma produkter och tjänster till i stort sett samma pris och likvärdiga villkor?

Trots det använder många människor kreativt tänkande på ett rätt slumpartat, ostrukturerat och odisciplinerat sätt, istället för att använda kreativt tänkande som ett fantastiskt verktyg och en bra och konkret metod för målstyrt och utvecklingsfokuserat förbättringsarbete.

Söker ni kompetensutveckling och inspiration? Vill ni i er verksamhet ...

* Stärka idéklimatet på jobbet?

* Öka utvecklingsfokuset i verksamheten?
* Bli bättre på att hitta viktiga lösningar på olika problem?
* Hitta nya och bättre sätt att göra saker på?
* Utveckla bättre arbetsstrategier?
* Jobba smartare istället för ännu hårdare?
* Vässa era framtidsplaner?
* Stärka er verksamhet inför framtiden?

Listan kan göras lång, med viktiga användningsområden, där vi har konkret och praktisk nytta av nya idéer, av möjlighetstänkande och ett starkt utvecklingsfokus. Vill ni ge kreativiteten, nytänkandet och möjlighetstänkandet – och utvecklingsfokuset – en inspirationskick på jobbet?

Kreativitet 24 erbjuder utbildningar och inspiration om målfokuserad kreativitet, nytänkande och möjlighetstänkande för företag som vill ta nya steg framåt på ett positivt, roligt och utvecklande sätt. Vi arbetar med företagsutveckling som börjar med konsten att utveckla bra idéer. Vill ni stärka idékapitalet i ert företag?

Företagsutveckling – bra idéer, en bra början för en bra framtid. Kreativitet 24 erbjuder inspiration, arbetsmetoder, strategier och tips för företag som vill utvecklas. Vill ert företag skapa nya, positiva möjligheter och värdefulla resultat?

Brukar du fundera på ...

2019-01-05 Vad är värdet av en bra idé?

Hur kommer det sig att vissa verksamheter går fantastiskt bra, andra inte? Vill ni utveckla ett kreativare arbetsklimat på jobbet?

 

Varför kreativitet på jobbet ...

Varför är kreativt tänkande så viktigt på jobbet, oavsett vad vi arbetar med och oavsett inom vilken organisation eller bransch?

 

Vad är möjligt eller omöjligt?

Vad är möjligt och vad är omöjligt? Kreativt tänkande och bra arbetstekniker kan öppna en värld av möjligheter.

 

Nytta med nöje på jobbet

Kunskaper, arbetstekniker, verktyg och inspiration för er arbetsplats.


Sök

Skriv in det du vill söka efter här

Inspiration
Inspirerande klipp ...

YouTube: Möjlighetstänkande med resultat
Ted.com: Ken Robinson: "Schools kill creativity"