Kreativitet 24.se

Start Föreläsningar Kurser

Kreativa organisationer

Att se eller missa möjligheter och att göra saker som andra människor bara tänker på.

Tankar som räddar

Tankar och idéer som gör skillnad och skapar nya lösningar.

Nytänk och utveckling

Innovationsledning för stärkt konkurrenskraft på marknaden.


Inspiration på jobbet. Boka en föreläsning som bjuder på både kunskap och användbara tips. Kombinerar nytta med nöje till nästa konferens, personaldag eller chefsträff.


Föreläsningar om kreativitet, idéutveckling och nya möjligheter

Möjlighetsskapande arbetsplatser och företag skapas av möjlighetstänkande och motiverade människor. Vill ni ta nya steg framåt i er verksamhet? Vill ni utvecklas som grupp och organisation? Boka en inspirerande föreläsning om kreativitet, idéutveckling och möjlighetstänkande. Kreativt och lösningsfokuserat tänkande stärker också människors motivation, engagemang och arbetsglädje. Vi talar om kreativitet med fokus på utvecklingsarbete, resultat och framsteg.

Hur kan vi utveckla nya, bättre, roligare och smartare idéer i vår arbetsvardag, i vårt eget arbete och tillsammans som arbetsgrupp och organisation? I våra föreläsningar om kreativitet, idéutveckling, motivation och teamwork talar vi om teman som är viktiga för ett positivt och målfokuserat utvecklingsarbete. Dessutom lyfter vi fram konkreta exempel och fantastiska inspiratörer som alla människor kan lära av. Vi bjuder på tankeställare, tips och inspiration.

Våra föreläsningar fokuserar på målfokuserad kreativitet i arbetslivet, hur vi utvecklar smarta idéer, lösningar och strategier för att nå framåt och för att lösa och hantera utmaningar på ett så bra sätt som möjligt. Vill ni utveckla fler bra, användbara och värdefulla idéer i er verksamhet?

Kreativitet, nytänkande
och möjlighetstänkande

Att tänka och arbeta kreativt, lösningsfokuserat och se nya möjligheter blir allt viktigare i företag och organisationer som vill utvecklas.

Läs mer: Kreativitet, nytänkande och möjlighetstänkande

 

Sporra idéerna, motivationen
och utvecklingsarbetet på jobbet

Kreativt tänkande stärker arbetsglädjen på jobbet. Dessutom, ju mer motiverade vi är, desto bättre idéer utvecklar vi. Vill ni ta nya steg framåt i er verksamhet? Vill ni utvecklas som team?

Läs mer: Motivation och kreativitet

Boka en föreläsning till er arbetsgrupp ...

Kreativitet 24 erbjuder företagsanpassade föreläsningar om kreativitet, idéutveckling och utvecklingsarbete. Kontakta gärna oss och berätta mer: Kontakta oss 

Brukar du fundera på ...

2019-01-05 Vad är värdet av en bra idé?

Hur kommer det sig att vissa verksamheter går fantastiskt bra, andra inte? Vill ni utveckla ett kreativare arbetsklimat på jobbet?

 

Varför kreativitet på jobbet ...

Varför är kreativt tänkande så viktigt på jobbet, oavsett vad vi arbetar med och oavsett inom vilken organisation eller bransch?

 

Vad är möjligt eller omöjligt?

Vad är möjligt och vad är omöjligt? Kreativt tänkande och bra arbetstekniker kan öppna en värld av möjligheter.

 

Nytta med nöje på jobbet

Kunskaper, arbetstekniker, verktyg och inspiration för er arbetsplats.


Sök

Skriv in det du vill söka efter här

Inspiration
Inspirerande klipp ...

YouTube: Möjlighetstänkande med resultat
Ted.com: Ken Robinson: "Schools kill creativity"